Franšais /English
Spiraea latifolia

Spiraea latifolia : Spiraea latifolia / Large-leaved Meadow-sweet