Franšais /English
Larix kaempferi / Japanese larch

Larix kaempferi / Japanese larch : Larix kaempferi 'Blue Dwarf' / 'Blue Dwarf' Larch STD
Larix kaempferi / Japanese larch : Larix kaempferi 'Diana' / Diana Weeping Larch
Larix kaempferi / Japanese larch : Larix kaempferi 'Stiff Weeper' / 'Stiff Weeping' Larch STD